Return order:

Ապրանքը փոխարինվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև վաճառված ապրանքի հետ սպառողին տրված ապրանքային կամ դրամարկղային կտրոնը:

 

Ապրանքը ստուգել տեղում`առաքչի մոտ: Եթե գնորդը ընդունում է ապրանքը ու հետագայում գնված ապրանքի հետ խնդիր է լինում, ապա GEG MARKET.am-ը դրա համար պատասխանատվություն չի կրում:

 

Եթե վճարումը կատավել է անկանխիկ եղանակով ապա վերդարձի դեպքում գումարը կփոխանցվի այն քարտին որից, որ կատարվել է վճարումը։